Ωτοπλαστική Θεσσαλονίκη Ωτοπλαστική Θεσσαλονίκη
Χρόνος1,5 ώρες
Επίπεδο ΠόνουΜικρό
Διάρκεια αποτελέσματοςΜόνιμο
ΤεχνικήΟπισθοωτιαία τομή
ΑναισθησίαΤοπική νάρκωση / Γενική αναισθησία σε παιδιά
Κόστος€ € €
Διάρκεια αποθεραπείας2-3 εβδομάδες

Η ωτοπλαστική είναι επέμβαση που πραγματοποιείται αποκλειστικά για αισθητικούς λόγους. Η πλαστική στα αυτιά πραγματοποιείται είτε για τη διόρθωση των πεταχτών αυτιών (που στην ιατρική ορολογία ονομάζονται αφεστώτα ώτα), είτε για την αποκατάσταση των λοβών των αυτιών, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου για να επιτευχθεί ένα αρμονικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η επέμβαση και στα δύο σημεία.

Που οφείλεται η δημιουργία των πεταχτών αυτιών;

Tα πεταχτά αυτιά είναι η συνηθέστερη δυσμορφία των πτερυγίων του αυτιού. H κύρια αιτία εμφάνισης πεταχτών αυτιών (96%), είναι η έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού και μόνο η ενδεδειγμένη και επιτυχημένη πλαστική εγχείρηση αφεστώτων ώτων μπορεί να τα διορθώσει.

Τα πεταχτά αυτιά είναι ένα εκ γενετής χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στο 5% των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής ή γεωγραφική περιοχής. Ανάλογα με το μέγεθος και το βαθμό της απομάκρυνσης του αυτιού από το κεφάλι, όπως και η ψυχολογία του ατόμου (ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εξωτερικής τους εμφάνισης), αμφότερα, αποτελούν αισθητικό πρόβλημα που χρήζει διόρθωσης με ωτοπλαστική. Το χαρακτηριστικό των πεταχτών αυτιών εντοπίζεται σε ένα ή και στα δύο αυτιά και προκύπτει από τους εξής παράγοντες:

  • Μεγαλύτερη του φυσιολογικού καμπυλότητα ή υπερτροφία της κόγχης του αυτιού.
  • Ατελής σχηματισμός ή απουσία της ανθέλικας του αυτιού.
  • Συνδυασμός και των δυο παραγόντων.

Ιδανικοί υποψήφιοι για ωτοπλαστική

Η ωτοπλαστική είναι μια από τις ελάχιστες αισθητικές επεμβάσεις που απευθύνεται και σε ενήλικες και σε παιδιά. Πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε ηλικία με μοναδικό περιορισμό για τα παιδιά-ασθενείς να είναι μεγαλύτερα των 5 ετών και ο γιατρός να επιβεβαιώσει ότι έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξη του χόνδρου. Συνεπώς, οι ιδανικοί υποψήφιοι για ωτοπλαστική είναι:

  • Ενήλικες που επιθυμούν πλαστική στα αυτιά, διορθώνοντας τα πεταχτά αυτιά, για ψυχολογικούς και αισθητικούς λόγους.
  • Παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών, που τα ίδια και οι γονείς τους επιθυμούν πλαστική στα αυτιά, διορθώνοντας τα πεταχτά αυτιά, για ψυχολογικούς και αισθητικούς λόγους.
  • Ενήλικες που επιθυμούν πλαστική στα αυτιά για τη διόρθωση των λοβών των αυτιών. Το πρόβλημα μπορεί να έχει προκύψει λόγω τραυματισμού τους από piercing, ατύχημα, κλπ. ή οι λοβοί να έχουν αποκτήσει μεγάλο μέγεθος με το πέρασμα του χρόνου.


Η επέμβαση

Κατά την επέμβαση της πλαστικής στα αυτιά, ο γιατρός αφαιρεί εάν είναι απαραίτητο μέρος του χόνδρου που πλεονάζει και παράλληλα προσδίδει μεγαλύτερη καμπυλότητα στην ανθέλικα. Ως επί των πλείστων, χρησιμοποιούνται ειδικά ράμματα για τον σχηματισμό του επιθυμητού σχήματος των αυτιών και τη διατήρηση του σχήματος αυτού. συρραφής του χόνδρου που θα χρησιμοποιήσει. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 1,5 ώρα.

Αναισθησία

Η επέμβαση της ωτοπλαστικής γίνεται πάντα με τοπική νάρκωση, όταν ο ασθενής είναι ενήλικας ή έφηβος. Στα παιδιά υπάρχει η πιθανότητα χρήσης γενικής νάρκωσης, σε περίπτωση που  υφίστανται στρές και δυσκολεύονται να παραμείνουν ήρεμα. Η τελική απόφαση λαμβάνεται  από το γιατρό σε συνεργασία τον αναισθησιολόγο, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Μετεγχειρητικά

Η ωτοπλαστική είναι επέμβαση που δεν απαιτεί νοσηλεία, ανεξαρτήτου της αναισθησίας που θα χρησιμοποιηθεί.Ωστόσο, ο ασθενής επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τα πρώτα 24ωρα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του ύπνου. Τις πρώτες ημέρες, συνιστάται να κοιμάται ανάσκελα ή σε ημικαθιστή θέση, χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο μαξιλάρι και να περιορίσει την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου. Για την πρώτη εβδομάδα,κρίνεται απαραίτητη η χρήση ελαστικής περίδεσης για την προστασία των αυτιών από τραυματισμούς. Μετά την αφαίρεση της, συνιστάται η χρήση κορδέλας για ακόμη 3 εβδομάδες. Η επανέναρξη των καθημερινών δραστηριοτήτων είναι εφικτή εντός 5 ημερών. Τέλος, θα χρειαστούν 10-15 μέρες για την απορρόφηση ή αφαίρεση των ραμμάτων, όπου αυτα υπάρχουν.

Αποτέλεσμα και αποθεραπεία

Το τελικό αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής φαίνεται άμεσα και είναι μόνιμο. Παρόλα αυτά, είναι αναμενόμενο τα αυτιά να συνεχίσουν να διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου. Οι ουλές από την πλαστική στα αυτιά είναι κρυμμένες στο πίσω μέρος του αυτιού και εξαιτίας της νέας θέσης του, είναι δυσδιάκριτες, ακολουθώντας τις φυσικές πτυχώσεις του αυτιού. Τέλος, αναμένεται να γίνουν σχεδόν αόρατες μέσα σε 6 μήνες.

Κόστος ωτοπλαστικής

Το κόστος της ωτοπλαστικής εξαρτάται κυρίως από την αναισθησία που θα χρησιμοποιηθεί και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.
Μπορείτε να ζητήσετε μία προσφορά από την φόρμα επικοινωνίας πατώντας το παρακάτω κουμπί!

| Ζητήστε ενδεικτικό κόστος


Σχετικά άρθρα