Ωτοπλαστική
Βασικές πληροφορίες
  • Διάρκεια επέμβασης: 1,5 ώρα
  • Αναισθησία: τοπική

Η ωτοπλαστική είναι επέμβαση που πραγματοποιείται για καθαρά αισθητικούς λόγους.

Η πλαστική στα αυτιά γίνεται είτε για τη διόρθωση των πεταχτών αυτιών(που στην ιατρική ορολογία ονομάζονται αφεστώτα ώτα), είτε για την αποκατάσταση των λοβών των αυτιών, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις όπου για να επιτευχθεί ένα αρμονικό αποτέλεσμα, είναι απαραίτητη η επέμβαση και στα δυο σημεία.

Που οφείλεται η δημιουργία των πεταχτών αυτιών;

Τα πεταχτά αυτιά είναι ένα εκ γενετής χαρακτηριστικό που εμφανίζεται στο 5% των ανθρώπων ανεξαρτήτως φυλής. Ανάλογα με το μέγεθος και το βαθμό της απομάκρυνσης του αυτιού από το κεφάλι, αλλά και την ψυχολογία του κάθε ανθρώπου, μπορεί να θεωρείται ένα ακόμα χαρακτηριστικό της εξωτερικής τους εμφάνισης, ή ένα αισθητικό πρόβλημα που χρήζει διόρθωσης με ωτοπλαστική.

Το χαρακτηριστικό των πεταχτών αυτιών μπορεί να εντοπίζεται σε ένα ή και στα δύο αυτιά και προκύπτει από τους εξής παράγοντες:

  • Μεγαλύτερη του φυσιολογικού καμπυλότητα ή υπερτροφία της κόγχης του αυτιού.
  • Ατελής σχηματισμός ή απουσία της ανθέλικας του αυτιού.
  • Συνδυασμός και των δυο παραγόντων.

Ιδανικοί υποψήφιοι για ωτοπλαστική

Η ωτοπλαστική είναι μια από τις λίγες αισθητικές επεμβάσεις που απευθύνεται και σε ενήλικες και σε παιδιά. Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία με μόνο περιορισμό για τα παιδιά-ασθενείς να είναι μεγαλύτερα των 5 ετών και ο ιατρός να έχει επιβεβαιώσει ότι έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του χόνδρου.

Συνεπώς, οι ιδανικοί υποψήφιοι για ωτοπλαστική είναι:

  • Ενήλικες που επιθυμούν πλαστική στα αυτιά, διορθώνοντας τα πεταχτά αυτιά,  για ψυχολογικούς και αισθητικούς λόγους.
  • Παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών, που τα ίδια και οι γονείς τους επιθυμούν πλαστική στα αυτιά, διορθώνοντας τα πεταχτά αυτιά, για ψυχολογικούς και αισθητικούς λόγους.
  • Ενήλικες που επιθυμούν πλαστική στα αυτιά για τη διόρθωση των λοβών των αυτιών. Το πρόβλημα μπορεί να έχει προκύψει λόγω τραυματισμού τους από piercing, ατύχημα, κλπ. ή οι λοβοί να έχουν αποκτήσει με το πέρασμα του χρόνου μεγάλο μέγεθος.

Η επέμβαση

Κατά την επέμβαση της πλαστικής στα αυτιά, ο ιατρός μπορεί να αφαιρεσει μέρος του χόνδρου  που πλεονάζει εάν είναι απαραίτητο και δίνει μεγαλύτερη καμπυλότητα στην ανθέλικα. Συνήθως χρησιμοποιούνται ειδικά ράμματα για τον σχηματισμό του επιθυμητού σχήματος των αυτιών και τη διατήρηση του σχήματος αυτού. συρραφής του χόνδρου που θα χρησιμοποιήσει. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 1,5 ώρα.

Αναισθησία

Η επέμβαση της ωτοπλαστικής γίνεται πάντα με τοπική νάρκωση, όταν ο ασθενής είναι ενήλικας ή έφηβος. Στα παιδιά υπάρχει η πιθανότητα χρήσης γενικής νάρκωσης αν υφίστανται στρές και δυσκολεύονται να παραμείνουν ήρεμα. Η τελική απόφαση θα παρθεί από τον ιατρό σε συνεργασία με έναν αναισθησιολόγο, με γνώμονα την άνεση και την ασφάλεια του ασθενή κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Μετεγχειρητικά

Η ωτοπλαστική είναι επέμβαση που δεν απαιτεί νοσηλεία, ανεξαρτήτου της αναισθησίας που θα χρησιμοποιηθεί.

Ο ασθενής, χρειάζεται, όμως, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τα πρώτα 24ωρα, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του ύπνου. Συνίσταται ο ασθενής, τις πρώτες ημέρες, να κοιμάται ανάσκελα ή σε ημικαθιστή θέση, χρησιμοποιώντας ένα δεύτερο μαξιλάρι και να περιορίσει την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου.

Για την πρώτη εβδομάδα είναι απαραίτητη η χρήση ελαστικής περίδεσης για την προστασία των αυτιών από τραυματισμούς. Μετά την αφαίρεση της συνίσταται η χρήση κορδέλας για ακόμη 3 εβδομάδες.

Η επανέναρξη των καθημερινών δραστηριοτήτων είναι εφικτή σε 5 μέρες. Θα χρειαστούν 10-15 μέρες για την απορρόφηση ή αφαίρεση των ραμμάτων, όπου υπάρχουν.

Αποτέλεσμα και αποθεραπεία

Το τελικό αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής φαίνεται άμεσα και είναι μόνιμο. Παρόλα αυτά είναι αναμενόμενο τα αυτιά να συνεχίσουν να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου.

Οι ουλές από την πλαστική στα αυτιά είναι εξ αρχής κρυμμένες στο πίσω μέρος του αυτιού και, λόγω της νέας θέσης του, είναι δυσδιάκριτες, ακολουθώντας τις φυσικές πτυχώσεις του αυτιού. Παρόλα αυτά αναμένεται να γίνουν σχεδόν αόρατες μέσα σε 6 μήνες.

Κόστος ωτοπλαστικής

Το κόστος της ωτοπλαστικής εξαρτάται κυρίως από την αναισθησία που θα χρησιμοποιηθεί και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενή.